Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
25. Júl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Články a reportáže

Chiang Mai

Chiang Mai, tie?? aj písané ako ‚Chiengmai‘, je jedno z kultúrne najdôle??itejších miest v severnom Thajsku. Je hlavným mestom Chiang Mai provincie a le??í asi 700 km od Bangkoku. Rozlieha sa na území s najvyššími horami v krajine a preteká tade rieka Ping, hlavný prítok Chao Phraya rieky.

V posledných rokoch sa stáva rapídne moderným mestom, aj ke? oproti Bangkoku nie je také kozmopolitné. Ka??dý rok sem chodí ve?ké mno??stvo turistov a mô??u tu vidie?? a za??i?? ve?a z tejto thajskej kultúry.

Túra chrámami mesta Chiang Mai

Mesto má okolo 300 budhistických chrámov, v thaj?ine nazývaných wat. Medzi najvýznamnejšie patria:

Wat Suan Dok – bol postavený v roku 1383 v záhradách krá?ovskej rezidencie Lanna pre cteného mnícha prichádzajúceho zo Sukhotai, ktorý sa tu ukrýval pred da???ovým obdobím. Názov chrámu znamená v preklade "pole kvetinových chrámov".

Wat Phra Singh sa nachádza v centre mesta a postavili ho v roku 1345 po?as krá?a Pha Yu. Je výborným príkladom na uká??ku typickej severothajskej architektúry a zárove?? najdôle??itejším chrámom v meste, kde si dokonca turisti mô??u vyskúsa?? hodiny meditácie v stanovených ?asoch.

Wat Chedi Luang, chrám pôvodne postavený v roku 1401 na po??iadavku krá?a Saenga Muang Ma. V roku 1454, po?as vlády krá?a Tilokaraja, sa zvä?šil a zvýšil o 86 metrov. Po?as roku 1545 sa však po?as zemetrasenia chrám dos?? zni?il. A opätovne v roku 1991, po ?alšom zemetrasení. Rekonštrukcie trvali a?? do roku 1992, kedy sa podarilo obnovi?? chrám, ako bol pôvodne postavaný.

Wat Jet Yot – aj tento chrám bol postavený v 15. storo?í a to krá?om Tilokaraja, ktorého meno znamená ‚sedem špirál‘ a je opisom konštrukcie tohto chrámu. Je kópiou chrámu Mahabodi v Bodh Gaya v Indii, kde Budha dosiahol osvietenie.

Wat Chiang Man je najstarším chrámom v Chiang Mai. V chráme sú umiestnené dve dôle??ité a uctievané sochy budhu – Phra Sila (mramorový Budha) a Phra Satang Man (krystá?ový Budha).

Wat Phrathat Doi Suthep stojí na kopci na severozápade mesta. Jeho existencia sa datuje od roku 1383. Práve umiestnenie umo????uje turistom ú??asný výh?ad na okolitú krajinu.

Wiang Kum Kam – je ?as??ou starého mesta na juhu Chiang Mai, kde sa nachádza obrovské mno??stvo ruín chrámov.

Okrem prehliadky chrámov si mô??te vybra?? z rôznej ponuky atrakcií. Napríklad slonie safari, ktoré za?ína prehliadkou orchideových a motýlích fariem a neskôr pokra?uje to slonieho tábora. Tu mô??te vidie?? slonie kúpanie, vyskúša?? si jazdu na slonovi.

Mô??te tie?? navštívi?? horúce pramene v Sankampeang, kde je voda tak horúca, ??e sa v nej dajú uvari?? vají?ka, prípadne si pozrie?? remeselné dedinky, kde domáci vyrezávajú produkty z dreva, najmä slony. Nachádza sa tu aj múzeum vyrezávaných slonov.

Fotogaléria
Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 29 ° C
Bangkok
max. 25 ° C
min. 24 ° C
Chanthaburi
max. 26 ° C
min. 24 ° C
Chiangmai
max. 27 ° C
min. 22 ° C
Mukdahan
max. 24 ° C
min. 22 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.