Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
25. Júl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Thajské krá?ovstvo le??í v srdci juhovýchodnej Ázie na polostrove Zadná India a tvorí prirodzenú vstupnú bránu do Indo?íny, Barmy a ju??nej ?íny. Má pozd???ny tvar a le??í medzi 6. a 21. stup??om severnej šírky. Na západe krajinu obmýva Andamanské ...
Ubytovanie Ke???e Thajsko je jednou z najatraktívnejších turistických destinácií juhovýchodnej Ázie, nájdete tu široké spektrum a obrovské mno??stvo ubytovacích kapacít. Najlepšie thajské i ázijské hotely sa nachádzajú v Bangkoku, kde nájdete ...
Praktické informácie Elektrina: V celej krajine sa vyu??íva elektrický prúd 220 V. Elektrické zástr?ky sú rôzne, a preto ak si donesiete rôzne elektrické spotrebi?e ako suši? na vlasy ?i rádio, mali by ste si zaobstara?? adaptér. Miery a váhy: V Thajsku sa vyu??íva metrický ...
Z predkres??anského obdobia neexistujú ??iadne písomné zmienky o ??ivote v tejto oblasti, no archeologické vykopávky nazna?ujú, ??e ?udia tu ??ili u?? pred 4.000 rokmi. Thajsko je jedinou krajinou v juhovýchodnej Ázii, ktorá po?as svojej 800-ro?nej histórie nebola kolonizovaná. Jeho história ...
Za posledné roky sa Thajsko zmenilo z krajiny, kde ste mohli vidie?? najmä cestovate?ov s batohmi, na jednu z najob?úbenejších turistických a obchodných destinácií. Od rušného hlavného mesta cez jedny z najkrajších a najromantickejších plá??í na svete tu ...
Thajské krá?ovstvo pri??ahuje viac turistov ne?? akáko?vek iná krajina v juhovýchodnej Ázii. A niet sa ?o ?udova??, kombinácia úchvatných prírodných krás, bielych pieso?natých plá??í, nádherných chrámov, známej thajskej pohostinnosti, skvelej ...
?udia a kultúra Thajsko sa ?asto nazýva „krajina úsmevov“ a tento názov mu patrí právom, preto??e nikde inde na svete neuvidíte to?ko usmievajúcich sa ?udí ako práve v tejto krajine. Thaj?ania sú milí a priate?skí, a ve?mi pohostinní. Nábo??enstvo (najmä ...
Príroda V?aka svojej geografickej polohe je Thajsko domovom mnohých ??ivo?íšnych a rastlinných druhov. Symbolom krajiny je slon, ktorý sa vyu??íva pri mnohých ?innostiach. Domáci si slony cenia pre ich silu, inteligenciu i poslušnos??. Morský ??ivot je takisto bohatý, preto sú pobre??ia ...
Thajský kalendár sa prispôsobil západnému v tom zmysle, ??e rok je rozdelený na dni, tý??dne a mesiace, pri?om tieto jednotky majú thajské mená. Takisto je dôle??ité poznamena??, ??e kalendár v Thajsku sa riadi budhistickou érou, ktorá za?ala o 543 rokov skôr ako kres??anská ...
Letenka do Thajska vä?šinou nie je lacnou zále??itos??ou, no letecká doprava je najpohodlnejším spôsobom prepravy pre vä?šinu turistov smerujúcich do a z Thajska. Domáce lety, ktoré sú ve?mi lacné, výhodné a jednoduché, vám ušetria ?as pri pohybe po ...
Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 29 ° C
Bangkok
max. 25 ° C
min. 24 ° C
Chanthaburi
max. 26 ° C
min. 24 ° C
Chiangmai
max. 27 ° C
min. 22 ° C
Mukdahan
max. 24 ° C
min. 22 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.