Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

?udia, kuchy??a a kult??ra

?udia a kultúra

Thajsko sa ?asto nazýva „krajina úsmevov“ a tento názov mu patrí právom, preto??e nikde inde na svete neuvidíte to?ko usmievajúcich sa ?udí ako práve v tejto krajine. Thaj?ania sú milí a priate?skí, a ve?mi pohostinní.

Nábo??enstvo (najmä budhizmus vetvy theravada) a monarchia sú nosnými piliermi thajskej kultúry a zasahujú do ka??dodenného ??ivota. Zahrani?ní návštevníci by mali rešpektova?? a cti?? si krá?a a jeho rodinu ako aj thajské nábo??enstvo.

V Thajsku sú i mnohé menšinové etnické skupiny, ktoré aj napriek silnému vplyvu thajskej kultúry ??ijú odlišným spôsobom ??ivota. Najvýraznejším príkladom je ?ínska menšina, ktorá tvorí významnú sú?as?? thajskej spolo?nosti, najmä v Bangkoku a okolitých oblastiach. Mnohí príslušníci ?ínskeho etnika majú v rukách dôle??itú ekonomickú a politickú moc.

Uctievanie predkov je ve?mi dôle??itou sú?as??ou thajskej kultúry. Vyjadrovanie úcty je be??né v ka??dodennej komunikácii, najmä vo?i starším, preto??e vyšší vek je v thajskej kultúre ve?mi dôle??itý. Thaj?ania rešpektujú starších, niektorí sa kla??ajú a?? k nohám svojich rodi?ov ?i starých rodi?ov. Najvá??enejší je najstarší ?len rodiny a starší ?lenovia majú v??dy najvä?šie slovo pri rozhodovaní a ceremóniách.

Kuchy??a

Thajskú kuchy??u pova??ujú mnohí za jednu z najlepších na svete a je taká bohatá, ??e si ka??dý de?? mô??ete vychutna?? iný pokrm. Miestna kuchy??a sa vyzna?uje piatimi základnými chu??ami: sladká, pikantná, kyslá, horká a slaná. Ve?mi ve?a sa pou??íva cesnak, ?ili papri?ky, koriander, citronela, limetková š??ava, bazalka alebo rybia omá?ka. Nájdete tu korenia všetkých farieb, vôní a chutí, ktoré o??ivia ka??dý pokrm.

Základnou potravou v Thajsku je ry??a, ktorá sa podáva takmer ku všetkému. Nechýbajú ani ryby, morské špeciality, kuracie ?i brav?ové mäso.

Do krajiny sa dová??a pivo, víno i tvrdý alkohol, ceny sú však o ?osi vyššie. Najob?úbenejším domácim nápojom je ry??ová pálenka, ktorá má ostrú a sladkú chu?? podobnú rumu.

Ur?ite ochutnajte ?o najviac miestnych špecialít, napríklad curry pripravované na mnoho spôsobov, všetky typy morských ??ivo?íchov, špeciálne pikantné polievky, pe?enú ka?ku ?i sladké ovocné dobroty ako kokosový puding alebo vyprá??aný banán. Pripravte sa však na mimoriadne pikantné a ostré pokrmy, na aké nie ste doma zvyknutí. Nachystajte si ve?a vody na zapitie.

Ceny jedál sú ve?mi výhodné a za „pár korún“ v prepo?te sa dobre najete.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.