Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Pamiatky, zauj?mav? miesta a atrakcie

Za posledné roky sa Thajsko zmenilo z krajiny, kde ste mohli vidie?? najmä cestovate?ov s batohmi, na jednu z najob?úbenejších turistických a obchodných destinácií. Od rušného hlavného mesta cez jedny z najkrajších a najromantickejších plá??í na svete tu nájdete naozaj všetko.

Vnútrozemie

Bangkok

Je to jedno z najú??asnejších svetových ve?komiest, obchodné, ekonomické, politické i kultúrne centrum. Bangkok spája staré a nové, východné a západné, tradíciu a módu.

Mestom preteká rieka Chao Phraya, na brehu ktorej sa nachádzajú jedny z najlepších hotelov v meste.

V rámci mesta sa nachádza obrovské mno??stvo budhistických chrámov a svätý??, medzi najznámejšie patria Wat Benchamabophit (Mramorový chrám), Wat Arun (Chrám úsvitu) and Wat Trimit (Chrám zlatého Budhu). Najvä?ším chrámom v tejto oblasti je Chrám le??iaceho Budhu, pri?om samotná Budhova socha má viac ne?? 47 metrov. Odporú?ame vám navštívi?? komplex chrámov Wat Phra Kaeo, kde sa nachádza smaragdový Budha, svetoznáma socha vyrobená z priesvitného zeleného jadeitu. Záhrady obklopujúce chrámy vám ponúknu príjemný oddych po návšteve všetkých pamätihodností. Turisti radi navštevujú aj palác Vimanmek, ob?úbené sídlo krá?a Chulalongkorna.

Pre nadšencov prírody odporú?ame navštívi?? Pasteurov inštitút, kde sa vyrába hadie sérum, najvä?šiu krokodíliu farmu na svete, vodný park Siam alebo Safari World.

Ob?úbenou turistickou atrakciou je „plávajúci trh“ ?i remeselné múzeum Jima Thompsona, amerického obchodníka s hodvábom, kde sa za dobrú cenu dá kúpi?? vynikajúci hodváb.

Ak ste milovníkmi bujarého no?ného ??ivota, v Bangkoku si istotne prídete na svoje. Mô??ete strieda?? vynikajúce reštaurácie, rušné diskotéky a no?né kluby ?i všadeprítomné pánske podniky. ?o sa týka nakupovania, Bangkok je tou najlepšou vo?bou, nájdete tu ve?ké obchodné centrá ako aj malé špecializované obchodíky.

Okolie Bangkoku

Oblas?? „Ru??ová záhrada“ je vzdialená asi hodinu cesty západne od Bangkoku. Atrakciou je 18-jamkové golfové ihrisko alebo „thajská dedinka“, kde sa ka??dý de?? konajú kultúrne predstavenia znázor??ujúce napríklad svadobné zvyky, ?udový tanec ?i svätenie budhistických mníchov.

Ak sa vydáte asi 70 km smerom proti prúdu rieky, dostanete sa k bývalému hlavnému mestu Ayutthaya, ktoré je historicky mimoriadne zaujímavé a nachádza sa na zozname svetového kultúrneho dedi?stva UNESCO. O niekdajšej nádhere mesta sved?ia ruiny chrámov, palácov ?i pevností roztratených po celom meste, ur?ite navštívte chrámy Wat Panan Choeng, Wat Si San Phet alebo Wat Mahathat. Ne?aleko sa nachádza jedine?né centrum ?udového umenia a remesiel Bang Sai. Ju??ne od Ayutthaye sa nachádza palác Bang Pa-In, ktorý bol letným sídlom krá?ov dynastie Chakri. Miestny chrám je jedným z najnezvy?ajnejších budhistických chrámov, pri?om jeho kaplnka pripomína gotický štýl.

Východne od Bangkoku le??í tzv. „Staré mesto“, v ktorom sa nachádzajú modely mnohých thajských historických pamiatok ako aj ruiny chrámu pochádzajúceho z obdobia Kmérov.

60 km od Bangkoku na západ sa nachádza najvyšší budhistický monument na svete Phra Pathom Chedi, ktorý ozna?uje miesto, kde bol pred vyše 2.000 rokmi predstavený budhizmus.

V oblasti Petchaburi, nie?o cez 100 km juhozápadne od hlavného mesta, sú schované nádherné prírodné krásy, ú??asné plá??e, jedine?né jaskyne Khao Luang, skvostný chrám Wat Suwanaram alebo thajský najvä?ší národný park Kaeng Krachan.

Starobylé mesto Lop Buri le??í 150 km severne od Bangkoku a mô??e sa popýši?? jedine?nými hinduistickými i kmérskymi ruinami, akými sú napríklad Phra Prang Sam Yot ?i San Phra Kan.

V meste Nakhon Pathom sa nachádza najvä?šia budhistická pagoda v Thajsku i na svete.

Necelých 200 km od Bangkoku mô??ete navštívi?? aj najstaršie thajské plá??ové stredisko Hua Hin, kde sa nachádza aj letné sídlo krá?ovskej rodiny. Ubytovacie kapacity a mo??nosti na plávanie, potápanie sa, windsurfing, vodné ly??ovanie ?i plavbu na plachetnici sú vynikajúce.

Sever krajiny

Sever patrí do tzv. Zlatého trojuholníka (Thajsko, Barma, Laos) a patrí k najfascinujúcejším regiónom. Severné Thajsko vás o?arí prekrásnymi horami, farebnými festivalmi, starobylými mestami, jedine?nými chrámami a bohatou kultúrou.

Hore na severe le??í druhé najvä?šie thajské mesto Chiang Mai, hospodárske a kultúrne centrum severu, s nádhernými historickými chrámami (ktorých je tu vyše 300) a prekrásnou prírodou. Bolo zalo??ené v 13. storo?í a le??í v nadmorskej výške asi 1.000 m. Nachádza sa tu jeden z najznámejších thajských chrámov Doi Suthep. Tý?i sa na vrchole hory, kam sa dá dosta?? lanovkou alebo po schodoch, a zhora sa vám naskytne úchvatný výh?ad na mesto. Za zmienku a návštevu stoja i ?alšie chrámy Wat Phra Sing, Wat Chiang Man alebo Wat Chedi Luang. Nájdete tu skvelé hotely, rušný no?ný ??ivot a výborné mo??nosti nákupu kvalitného tovaru za ve?mi nízke ceny. Ďalšou atrakciou je jazda na slonoch po nádhernej okolitej krajine.

Oblas?? medzi Bangkokom a Chiang Mai je srdcom krajiny. V meste Phitsanulok sa nachádza významný chrám Wat Phra Si Rattana Maha That s údajne jedným z najkrajších obrazov Budhu v Thajsku – Phra Buddha Chinarat, ktorý bol vytvorený v 14. storo?í. Odtia?to to máte len na skok k niekdajším mestským krá?ovstvám Kamphaeng Phet a Sukhothai.

Práve Sukhothai je zaradený do zoznamu kultúrneho dedi?stva UNESCO. Mesto Sukhothai je známe kamennými obrazmi Budhu, ktoré strá??ia ruiny hradieb starého mesta. Odporú?ame aj návštevu najvä?šieho chrámu Wat Mahathat.

Najvyšší vrch Thajska, Doi Inthanon, sa nachádza necelých 100 km od Chiang Mai v rovnomennom národnom parku.

Priamo v srdci Zlatého trojuholníka le??í oblas?? Chiang Rai známa ve?kolepými horami a mno??stvom horských dediniek, kde ??ijú horské kmene. Nádherný výh?ad na okolité hory budete ma?? z vrcholu Wat Phra That Doi Tung, turisti navštevujú aj mesto Chiag Saen le??iace pri rieke Mekong. Organizujú sa tu aj výlety po okolí na slonoch.

Provincia Kanchanaburi sa mô??e popýši?? nádhernou scenériou, najkrajšie poh?ady sa vám naskytnú pri plavbe po rieke. V rovnomennom meste sa pôvodne nachádzal most cez rieku Kwai, kde v rukách Japoncov zomreli tisíce vojenských zajatcov a thajských robotníkov. Turisti sa zvyknú previez?? vlakom po ??eleznici a cez most, miesta, na ktorých vyhaslo to?ko ??ivotov.

Severovýchod

Severovýchod Thajska (po thajsky sa táto oblas?? nazýva „Isan“) je nádherná krajina s prekrásnymi horami, lesmi, národnými parkami a špecifickou domorodou kultúrou.

Na severovýchode sa nachádza prírodná rezervácia a najob?úbenejší thajský národný park Khao Yai s okúz?ujúcou prírodou. Rozkladá sa na ploche a?? štyroch provincií a v jeho tropických pralesoch ??ije mno??stvo chránených ??ivo?íšnych druhov. Je tu mnoho turistických chodníkov, tak??e nadšenci prírody si prídu na svoje.

V okolí sa nachádza mnoho starobylých a historicky zaujímavých miest, akým je napríklad Phimai, jeden z najkrajších kmérskych chrámov.

V národnom parku Phuwiang si mô??ete pozrie?? skameneliny dinosaurov, ktoré sa v tejto oblasti našli.

Ďalším zaujímavým miestom je mesto Khon Kaen známe výrobou hodvábu, národným parkom Phu Kra Dung ?i nádhernou cestou lemujúcou brehy rieky Mekong. V Udon Thani sa nachádza dedinka Ban Chiang, kde si mô??ete pozrie?? mimoriadne cenné ozdoby a keramiku z doby bronzovej, a ktorá je na zozname svetového kultúrneho dedi?stva UNESCO. V Pha Taem mô??ete obdivova?? prehistorické skalné ma?by.

V meste Buri Ram sa nachádza najvä?ší kmérsky kamenný chrám Prasat Hin Phanom Rung.

Koná sa tu aj mno??stvo podujatí, napríklad svie?kový festival alebo oslava v meste Yasothon, kde obyvatelia strie?ajú do vzduchu podomácky vyrobené rakety, ?ím prosia o hojný dá???.

V meste Surin sa ka??doro?ne v novembri koná slonia show, ktorá pri??ahuje mnoho domácich i turistov.

Východné pobre??ie

Najbli??šie dovolenkové stredisko od hlavného mesta, Bangsaen, sa nachádza asi 100 km juhovýchodne od Bangkoku.

Zoologická záhrada Khao Khiao sa rozkladá na obrovskej otvorenej ploche a okrem domácich tu nájdete aj africké ?i európske ??ivo?íchy.

Pattaya je najnavštevovanejším plá??ovým strediskom v Thajsku a je vzdialená asi dve hodiny cesty autom z Bangkoku. Nájdete tu všetko, ?o má správna dovolenková oblas?? ma?? - jemný piesok, ?isté more, vynikajúce ubytovacie kapacity, bary i diskotéky ako aj všemo??né športové zariadenia.

V blízkosti le??í prekrásny ostrov Ko Samet s rozprávkovými zálivmi, plá??ami, koralovými útesmi a nádhernou ?istou vodou, ideálne miesto na potápanie sa, šnorchlovanie ?i plávanie.

Zaujímavá je aj provincia Trat s morským národným parkom Ko Chang, ktorý zah???a vyše 50 ostrovov a ostrov?ekov, medzi ktorými je aj thajský druhý najvä?ší ostrov.

Juh krajiny

Ju??né Thajsko je typické svie??imi zelenými ostrovmi, palmovými plá??ami a koralovými útesmi, farebným podmorským ??ivotom a nádhernými rybárskymi dedinkami, historickými mestami ?i zaujímavými chrámami. ??ivotná úrove?? je v tejto oblasti dos?? vysoká, a to najmä v?aka turizmu a exportu. Ke???e obdobie da???ov tu trvá najdlhšie, odporú?a sa návšteva tejto oblasti v marci a?? máji.

V Ranong-u si prídu na svoje milovníci teplej termálnej vody, nachádzajú sa tu vynikajúce kúpele. Táto provincia je najda??divejšou v Thajsku a je známa tie?? miestnymi drahokamami.

Meste?ko Songkhla ??ije rušným rybárskym ??ivotom, v rovnomennom jazere je vytvorený park vodného vtáctva. Odporú?ame plavbu po jazere, je to jedine?ný zá??itok.

V Pattani sa nachádzajú najkrajšie thajské mešity a mnohé rybárske osady s ru?ne ma?ovanými lo?kami. Ďalej smerom na juh na hraniciach s Malajziou le??í Narathiwat, kde uvidíte zlatú sochu sediaceho Budhu.

Ostrov Phuket, najvä?ší thajský ostrov, je jedna z oblastí zasiahnutých vlnami tsunami, napriek tomu jeho popularita neustále rastie. Le??í v juhozápadnej ?asti krajiny a s pevninou je spojený vyvýšenou cestou. Nachádza sa tu nespo?etné mno??stvo nádherných plá??í, luxusných hotelov ?i jednoduchých plá??ových chatiek. Mô??ete tu ochutna?? asi najlepšie morské špeciality.

Ne?aleko odtia?to le??í záliv Phang Nga s jedným z najkrajších poh?adov na more, v zálive je roztrúsených vyše 3.000 ostrovov a ostrov?ekov s nedotknutou prírodou.

?o sa týka nádherných ostrovov, známy filmový trhák „Plá??“ sa natá?al na jednom z ostrovov Ko Phi Phi. Ide o dva idylické ostrovy, kde nájdete skuto?ný kúsok raja, biele plá??e a nedotknutú prírodu. Ubytova?? sa dá len na vä?šom z ostrovov, Ko Phi Phi Don.

Ko Samui je tretím najvä?ším thajským ostrovom a ob?úbenou turistickou destináciou. Najdôle??itejším priemyselným odvetvím je pestovanie kokosových orechov, ?o krajine dodáva zvláštne ?aro, ur?ite si zamilujete plá??e s kokosovými palmami. Ke? vás omrzia preplnené plá??e, mô??ete sa uchýli?? na tichú a pokojnú plá?? Mae Nam.

Ak je vašim koní?kom potápanie, nevynechajte návštevu ostrova Ko Tao. Voda je tu krásne ?istá a vidite?nos?? vynikajúca, ubytovanie lacné.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.