Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

Sviatky a udalosti

Thajský kalendár sa prispôsobil západnému v tom zmysle, ??e rok je rozdelený na dni, tý??dne a mesiace, pri?om tieto jednotky majú thajské mená. Takisto je dôle??ité poznamena??, ??e kalendár v Thajsku sa riadi budhistickou érou, ktorá za?ala o 543 rokov skôr ako kres??anská, a teda thajský kalendár je od gregoriánskeho (nášho) posunutý o 543 rokov ?alej. Napríklad rok 2006 je v Thajsku rokom 2549.

Thajské národné sviatky sú spojené s nábo??enskými alebo po?nohospodárskymi tradíciami a riadia sa lunárnym kalendárom, preto sa dátumy niektorých sviatkov ka??dý rok menia.

Zoznam thajských národných sviatkov

Nový Rok: 1. január
Makha Bucha: dátum sa mení (od konca januára do za?iatku marca)
Chakri: 6. apríl
Songkhran: 13. – 15. apríl
Sviatok práce: 1. máj
Korunova?ný de??: 5. máj
Visakha Bucha: dátum sa mení (máj)
Asanha Bucha: dátum sa mení (júl)
Khao Phansa (budhistický pôst): dátum sa mení (júl)
Narodeniny Jej veli?enstvo krá?ovnej: 12. august
Chulalongkorn: 23. október
Narodeniny Jeho veli?enstvo krá?a: 5. december
De?? ústavy: 10. december
Silvester: 31. december

Nový Rok

V Thajsku sú tri „Nové Roky“ – „západný“ 1. januára, ?ínsky Nový Rok, ktorý sa oslavuje prvý de?? prvého lunárneho mesiaca, zvy?ajne vo februári, a thajský Nový Rok, ktorý sa tie?? nazýva Songkhran a oslavuje sa 13. apríla.

Phra Budha Baht

Táto oslava sa koná v chráme v Saraburi, nie?o cez 200 km od Bangkoku, od 31. januára do 1. februára. Uvidíte tu mnohé hudobné a divadelné predstavenia.

?ínsky Nový Rok

Oslavy trvajú viacero dní, po?as nich sú zatvorené aj obchody. Rodiny navštevujú ?ínske budhistické chrámy a konajú sa aj verejné oslavy s tradi?nými sprievodmi, tancami a petardami.

Makha Bucha

Oslavuje sa na konci februára a?? na za?iatku marca. Tento sviatok pripomína de??, kedy sa zhroma??dilo vyše tisíc mníchov, aby si vypo?uli Budhovu káze??. Budhisti v tento de?? navštevujú chrámy („waty“), ve?er sa konajú svie?kové procesie okolo chrámov.

De?? Chakri – 6. apríl

Je to oslava zalo??enia dynastie Chakri, z ktorej pochádza aj sú?asný krá?. Na mnohých miestach uvidíte portréty krá?a a krá?ovnej ozdobené kvetmi.

Songkhran – 13.-15. apríl

Je to oslava thajského Nového Roka, kedy budhisti navštevujú chrámy, kropia vodou obrázky Budhu a mníchov. Tento zvyk vyjadruje takisto prianie, aby bol v nadchádzajúcom suchom období dostatok vody. V tento sviatok sa zvyknú rodiny zhroma??di??, ?udia cestujú aj stovky kilometrov do rodných miest. Postupom ?asu sa však tento de?? posvetštil a dnes mô??ete na ulici vidie?? mláde?? oblievajúcu sa vodou, a ak si nedáte pozor, ujde sa aj vám.

Festival Pattaya

Koná sa druhý aprílový víkend v Pattaya, uvidíte tu nádherné kvetinové výstavy alebo ú??asný oh??ostroj.

Korunova?ný de?? – 5.máj

Ide o oslavu korunovácie sú?asného krá?a, kedy sa skladá pocta portrétom Jeho veli?enstva.

Raketový festival

Koná sa druhý májový víkend a najlepšie ho mô??ete vidie?? v meste Yasothon na severe Thajska. Pred príchodom ka??doro?ných monzúnov obyvatelia strie?ajú do vzduchu rakety, ktorými ??iadajú o dostatok da???a po?as nasledujúceho obdobia. Uvidíte tu aj ?udové tance, pochody a veselú zábavu.

Visakha Bucha

Je to oslava narodenia, smrti a osvietenia Budhu, a preto ide o najposvätnejší sviatok budhistického kalendára.

Budhistický pôst – polovica júla

Je to sviatok podobný kres??anskému pôstu. Po?as tohto obdobia mnísi nikam necestujú a prísne dodr??iavajú všetky svoje povinnosti.

Chulalongkorn – 23. október

Tento de?? pripomína smr?? krá?a Chulalongkorna, Ramu V., ktorý vládol v 19. a na za?iatku 20. storo?ia. Je uctievaný pre svoje pokrokové myslenie, modernizáciu a zlepšenie vzdelávania.

Loy Krathong – november

Je to najkrajší thajský sviatok. Presný pôvod tohto sviatku je neznámy, no pravdepodobne sa datuje a?? do obdobia Sukhothai. V tento de?? sa z prírodných materiálov vyrábajú lotosové kvety „krathongy“, ktoré obsahujú svie?ku, vonné ty?inky, mincu a dva nádherne ozdobené kvety. Púš??ajú sa do mora alebo na inú vodnú plochu a je to po?akovanie vodným duchom a prosba o o?istenie hriechov.

Tý??de?? na moste rieky Kwai

Tý??de?? trvajúce historické výstavy, svetelné a hudobné predstavenia a mnohé iné podujatia sa konajú v Kanchanaburi po?as posledného októbrového víkendu.

De?? ústavy – 10. december

Je to oslava d??a 10. decembra 1932, kedy sa monarchia zmenila na konštitu?nú, ?ím sa ozna?uje za?iatok demokracie v Thajsku.

Silvester – 31. december

Oslava odchodu starého roka. Siatie a zber ry??e sú takisto spojené s mnohými festivalmi. V máji, kedy sa oficiálne zahajuje sezóna siatia ry??e, sa v Bangkoku koná staroveký brahmanský rituál, na ktorom sa ú?astní i krá?. Zber ry??e od septembra a?? do mája je podnetom na mnohé veselé oslavy po celej krajine.

Spomenuté sviatky a udalosti sú z kultúrneho h?adiska tými najdôle??itejšími, okrem nich sa tu koná obrovské mno??stvo iných osláv a podujatí, medzi najob?úbenejšie patria napríklad vegetariánske oslavy v Phuket a Trang, po?as ktorých jedia ?ínski budhisti iba vegetariánske jedlá, a ktoré trvajú devä?? dní od konca septembra do za?iatku októbra. V októbri sa tie?? na oslavu konca obdobia da???ov konajú preteky regát. V novembri sa v Surine koná sloní festival, ktorý oslavuje ich inteligenciu, silu a poslušnos??. Je teda len a len na vás, aký typ podujatia vám vyhovuje, máte si z ?oho vybera??.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.