Thajsko
SOYAMEDIA.COM - Oddychujte, na všetko ostatné sme tu my - Profesionálna forma internetových riešení
17. Apríl 2021         Aktuálny čas v Thajsku
 

Fakty o krajine

V??eobecn? inform??cie

Thajské krá?ovstvo le??í v srdci juhovýchodnej Ázie na polostrove Zadná India a tvorí prirodzenú vstupnú bránu do Indo?íny, Barmy a ju??nej ?íny. Má pozd???ny tvar a le??í medzi 6. a 21. stup??om severnej šírky. Na západe krajinu obmýva Andamanské more a na východe Thajský záliv.

Oficiálny názov: Thajské krá?ovstvo (Prathet Thai)
Štátne zriadenie: konštitu?ná monarchia
krá? – Bhumibol Adulyadej, premiér – Thaksin Shinawatra
Rozloha: 513 115 km2
Po?et obyvate?ov: 64 233 115 (2008)
Hlavné mesto: Bangkok (Krung Thep)
Najvä?šie mesto: Bangkok (v meste a jeho okolí ??ije takmer 7 miliónov obyvate?ov)
?asové pásmo: GMT + 7 h
Úradný jazyk: thaj?ina
Mena: baht (THB)
Nábo??enstvo: budhistické (95%), moslimské (4%), iné (1%)
Susediace štáty: Mjanmarsko (Barma) na severe a západe, Laos na severe a severovýchode, Kambod??a na juhovýchode, Malajzia na juhu
Najvyšší bod: Doi Inthanon – 2.596 m

 

?lenenie

Vzh?adom na reliéf a prírodné podmienky sa Thajsko delí na štyri regióny.

Typický obraz severu tvoria hory a lesy s úrodnými údoliami a farebnými orchideami. Zimné teploty v tejto oblasti sú dos?? nízke, ?o umo????uje pestovanie niektorých druhov ovocia, napríklad jahôd a broský??. Sever Thajska patrí do takzvaného „Zlatého trojuholníka“ a je kolískou thajskej civilizácie.

V strede krajiny sa nachádzajú ní??iny s roz?ahlými ry??ovými poliami, ide o jednu z najúrodnejších oblastí na pestovanie ry??e a ovocia na svete. Zavla??uje ju rieka Chao Phraya (Rieka krá?ov), ktorá zásobuje vodou mno??stvo ovocných sadov a záhrad. Nájdete tu aj tradi?nú farebnú kultúru a na východnom pobre??í nádherné pieso?naté plá??e. Le??í tu aj rušné kozmopolitné hlavné mesto Bangkok.

Na severovýchode sa nachádza vysoká planina s polosuchou po?nohospodárskou pôdou, ktorú ohrani?uje rieka Mekong a štát Laos. Sú tu nádherné hory a prekrásne národné parky, miestne obyvate?stvo je typické svojou netradi?nou kultúrou. Z archeologického h?adiska ide o ve?mi významnú oblas??, preto??e sa tu našli archeologické vykopávky z doby bronzovej, konkrétne ide o najstaršiu civilizáciu tejto doby.

Posledný región tvoria romantické tropické ostrovy spolu s dlhým polostrovom na juhu. Nachádzajú sa tu prekrásne národné parky, vynikajúce plá??e a ob?úbené dovolenkové strediská. Táto oblas?? je významná aj ekonomicky, najmä kvôli ??a??be cínu, pestovaniu kau?uku a rybár?eniu.

Oficiálne sa krajina delí na 76 provincií, ktoré sa ?alej ?lenia na okresy (amphoe), podokresy (tambon) a dediny (muban). Bangkok je hlavným mestom a centrom politickej, obchodnej, priemyselnej a kultúrnej ?innosti. Je takisto sídlom thajskej krá?ovskej rodiny, pri?om Jeho veli?enstvo krá? je hlavou štátu i ozbrojených síl a zástancom budhistického nábo??enstva.

Obyvate?stvo

Thaj?ania sú známi svojou priate?skos??ou, pokojom a pohostinnos??ou. Ve?ká vä?šina z vyše 64 miliónov obyvate?ov je thajského pôvodu, sú tu tie?? po?etné ?ínske, indické a iné komunity. V hlavnom meste ??ije okolo 7 miliónov obyvate?ov.

Zlo??enie obyvate?stva

Thaj?ania (75%), ?í??ania, (11%), Malajci (3%), zvyšok tvoria menšiny (napríklad Kméri a horské kmene). Po skon?ení vietnamskej vojny sa v Thajsku usadilo i mnoho vietnamských ute?encov, najmä v severovýchodnej oblasti. Toto územie bolo kedysi migra?nou kri??ovatkou, preto sa táto oblas?? vyzna?uje ve?kou etnickou diverzitou. V sú?asnosti tvorí preva??nú vä?šinu miestneho obyvate?stva thajské etnikum a kultúrne i sociálne je táto oblas?? jednotná.

Zájazdy a letenky Thajsko
Ponúkame najväčší výber overených rezortov a služieb v Thajsku. Vyplňte krátky formulár a pošleme vám aktuálne najlepšiu možnú ponuku zájazdov a leteniek.
Váš e-mail *
Váš telefón *
Termín od
do  
Cena od
do  
* Minimálne Váš E-mail alebo Telefón je povinný
 
Profesionálny servis
Ak máte záujem o profesionálne vybavenie, či už ide o letenky alebo kompletné zájazdy do Thajska, neváhajte a kontaktujte našich špecialistov, ktorí sú pripravení pomôcť
Videá z Thajska
Aktu??lne po?asie v Thajsku
Phuket
max. 30 ° C
min. 28 ° C
Bangkok
max. 34 ° C
min. 29 ° C
Chanthaburi
max. 31 ° C
min. 26 ° C
Chiangmai
max. 24 ° C
min. 21 ° C
Mukdahan
max. 31 ° C
min. 24 ° C
Menov?? kalkula?ka
Euro =
Baht
Thajsko
© 2009 SOYAMEDIA.COM   Všetky práva vyhradené.